Φωτό Ακαδημίας - photo Akadimias

Για φωτογραφίες για τον ημερήσιο Τύπο (περιοδικά, εφημερίδες) στείλτε μας email στο nef.beta@gmail.com ή τηλεφωνήστε μας στα 2107716621 και 6987129841.

21.5.09

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση Πραγματοποιήθηκε σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία η Τελετή Απονομής των Β΄ Εθνικών Βραβείων Ποιότητας και Αποδοτικότητας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπροσώπων Δημοσίων Υπηρεσιών της χώρας, της Αυτοδιοίκησης, φορέων και Οργανισμών. Στη φετινή δεύτερη φορά εφαρμογής της διαδικασίας στη χώρα μας, κατόπιν προσκλήσεως ενδιαφέροντος, υπέβαλλαν φάκελο υποψηφιότητας 27 φορείς και υπηρεσίες από όλη την επικράτεια ενώ το 2007, πρώτη χρονιά εφαρμογής του θεσμού είχαν υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας 20 δημόσιες υπηρεσίες. Τις υποψηφιότητες έκρινε Επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς και εκπροσώπους επιστημονικών και κοινωνικών φορέων υπό την Προεδρία του Καθηγητή Διοικητικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνος Λιούκα. Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση Το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 2ο Βραβείο στον Δήμο Ηρακλείου (Κρήτης) και το 3ο Βραβείο, απονεμήθηκε από κοινού σε τρεις υπηρεσίες: α. Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας (Διευθύνσεις Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών), β. Τον Δήμο Αμαρουσίου (Γραφεία Εφαρμογής Εσωτερικών Διαδικασιών & Ελέγχου Ποιότητας, Αξιοποίησης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Πόρων, Διεθνών Σχέσεων & Συνεργασιών) και γ. Τον Δήμο Περάματος (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση Απονεμήθηκαν επίσης, τιμητικοί έπαινοι συμμετοχής για όλες τις υποψηφιότητες που πληρούσαν τις διαδικασίες του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης. Το κριτήριο αξιολόγησης και βράβευσης των υποψηφίων ήταν η επιτυχής εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) μέσω της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και τεκμηρίωσης των υποψηφιοτήτων. «Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να λειτουργεί υπέρ της Κοινωνίας και να αξιολογεί πάντα τα αποτελέσματα των πράξεών της. Η σημερινή τελετή απονομής των Εθνικών Βραβείων Ποιότητας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για σύγχρονο και αξιόπιστο Κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και της κοινωνίας», ανέφερε στην ομιλία του ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης επισημαίνοντας ότι ο νέος θεσμός αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην επιτυχή διοικητική λειτουργία του Κράτους. «Η Δημόσια Διοίκηση περνά από την εποχή των διαπιστώσεων στην εποχή των αποτελεσμάτων». Είναι σημαντικό, τόνισε ο κ. Ζώης, να επιβραβεύονται οι υπηρεσίες εκείνες που διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητά τους και την ποιότητα των υπηρεσιών τους, ώστε να προσδιορισθούν καλύτερες διοικητικές πρακτικές και να διευκολυνθεί η διαδικασία της συγκριτικής μάθησης. Να παρακινηθεί το σύνολο των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα να υιοθετήσει πολιτικές ποιότητας και αποδοτικότητας. Η διαδικασία αυτή, στην οποία συμμετέχει ενεργά το σύνολο της ιεραρχίας, αποτελεί στην ουσία, ένα «Συμβόλαιο Τιμής» των εμπλεκομένων προς την κοινωνία και τα αποτελέσματά του είναι άμεσα στην καθημερινότητα του πολίτη αλλά και στην βελτίωση της εικόνας του Δημοσίου. Η βούλησή μας είναι σαφής και ξεκάθαρη και έχει εκφραστεί επανειλημμένως τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον Υπουργό Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο. Δεν σταματάμε εδώ. Θα είμαστε ικανοποιημένοι μόνο όταν όσα συγκροτούν ένα περιβάλλον αρνητικών εμπειριών και εικόνων για τους συμπολίτες μας αποτελέσουν παρελθόν». Αναφερόμενος στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών επεσήμανε, «Στο ΥΠ.ΕΣ. το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο αλλαγών στο Δημόσιο Τομέα, το οποίο βασίζεται στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Από το γραφειοκρατικό παράδειγμα οργάνωσης του παρελθόντος μέσω του Κ.Π.Α. περνούμε σ΄έναν νέο οργανωτικό τύπο μάθησης μέσω των αποτελεσμάτων, διορθώσεων μέσω των μετρήσεων και δράσης μέσω της γνώσης». Όπως τόνισε ο κ. Ζώης, «Οι νέες προκλήσεις της εποχής μας έχουν ενδυναμώσει την κοινωνική ανάγκη για δημόσιες πολιτικές ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες» προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις νέες κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί η Δημόσια Διοίκηση. Πιο αναλυτικά: Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση ? η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πάροχος μόνο υπηρεσιών. Πρέπει να καταστεί καταλύτης της κοινωνικής λειτουργίας, της ενθάρρυνσης των πολιτών για υπεύθυνη δράση απέναντι σε όλες τις προκλήσεις, στους νέους διοικητικούς θεσμούς, στις σύγχρονες οργανωτικές δομές και στις νέες πρωτοβουλίες στελέχωσης και προγραμματισμού δημοσίων πολιτικών, ? πρέπει να ξεφύγει από την περιχαράκωση μέσα στα στενά γραφειοκρατικά πλαίσια και να συμπυκνώνει το σύνολο των επιμέρους έργων ή πολιτικών, δημιουργώντας όρους και προοπτικές για μια «καλή διακυβέρνηση» ? πρέπει η λειτουργία της να προσανατολίζεται πλέον στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με στόχο τη Διοικητική Σύγκλιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τέλος, ? πρέπει να εφαρμόζει πλέον πολιτικές απογραφειοκρατικοποίησης η πρακτική της οποίας αναφέρεται στη σύνθετη διαδικασία αλλαγής και μετατροπής ενός διοικητικού συστήματος από κλειστό σε ανοικτό. Είναι, λοιπόν, ανάγκη σήμερα, περισσότερο από ποτέ να ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών στην Διοίκηση, να λειτουργούμε με διαφάνεια και λογοδοσία και να καλλιεργούμε μια νέα αντίληψη στους δημόσιους υπαλλήλους ώστε να υπηρετούν τους στόχους της Δημόσιας Διοίκησης με μια «Διοίκηση μέσω Στόχων». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καθιέρωση θεσμών ποιότητας και αποδοτικότητας στο δημόσιο επισημαίνοντας ότι «Με το Νόμο 3230/2004 καθιερώσαμε το σύστημα «Διοίκησης με Στόχους και Μέτρησης Αποδοτικότητας». Το 2007 απονείμαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα ειδικά Βραβεία Ποιότητας για τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Καθορίσαμε, επίσης, Δείκτες Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί και εκδοθεί δείκτες για τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης, τις Περιφέρειες, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΔΔΑ), το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και το Εθνικό Τυπογραφείο. Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση «Πιστεύω σ’ ένα Δημόσιο Τομέα, που κινείται με γρήγορους ρυθμούς, λαμβάνει τάχιστα αποφάσεις, αφομοιώνει νέες πρωτοπόρες στρατηγικές και πάνω απ’ όλα επιδιώκει το κοινό συμφέρον. Είμαι βαθειά πεπεισμένος, πως τα ζητήματα της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, πρέπει και μπορούν να ενταχθούν στην Ημερήσια Διάταξη της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Αυτός που δε φοβάται να εκτεθεί και να αξιολογηθεί, αυτός που δε φοβάται να καταγραφούν οι αδυναμίες και τα ελαττώματα του, είναι αυτός που ενδιαφέρεται να γίνει καλύτερος, είναι αυτός που θα επιστρέψει βελτιωμένος, είναι αυτός που ενδιαφέρεται για τους πολίτες», κατέληξε στην ομιλία του ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση Πατήστε σε μια από τις φωτογραφίες παρακάτω για να τη δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση

1980 – 2017: 100.000 φωτογραφίες, αμέτρητα ρεπορτάζ από τις Ολομέλειες της Βουλής